OGÓLNE POSTANOWIENIA E-SKLEPU WEZLYGRZEWCZE.PL         

Sklep internetowy WEZLYGRZEWCZE.PL prowadzony jest przez PUZ MEIBES Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Gronowska 8, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem KRS 0000044366. REGON 410511950, NIP 697 001 34 14.

W momencie dokonania zakupu kupujący akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

 • e-sklep wezlygrzewcze.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz cen przesyłki znajdujących sie w ofercie, wprowadzania i usuwania towarów z oferty, jak również do czasowego zamknięcia sklepu.
 • Ceny produktów umieszczone w e-sklep wezlygrzewcze.pl podane są w walucie PLN i zawierają podatek VAT.
 • Ceny podane przy towarach są cenami obowiązującymi w chwili zamówienia.
 • Złożenie zamówienia przez kupującego jest prawnie wiążące umową kupna-sprzedaży.
 • Wszelkie dodatkowe zlecenia do zakupionego typu węzła lub dodatkowe wyposażenie są dodatkowo płatne po uzgodnieniu ceny.
 • e-sklep wezlygrzewcze.pl zastrzega sobie prawo przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie e-sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian bez uprzedniego informowania.
 • W przypadku zakupu towaru, na który wprowadzona jest błędna cena, przez obsługę sklepu bądź przez błąd serwera - kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie, a zamówienie może zostać anulowane z uwzględnieniem zwrotu zapłaconej kwoty.

 

SPRZEDAŻ ORAZ WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 • e-sklep wezlygrzewcze.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z powodu:
  - zamówienia wzbudzającego wątpliwość bez podania lub błędnego podania adresu e-mail lub telefonu, pod którym będzie można potwierdzić zamówienie z osobą zamawiającą,
  - niepełnowartościowego towaru lub innego uszkodzenia towaru, niezależnego od e-sklep wezlygrzewcze.pl.
  - w przypadku braku zamówionego towaru w magazynie i niemożności zdobycia go na czas realizacji zamówienia, Klient zostanie o tym poinformowany drogą e-mailową lub telefonicznie w celu ustalenia ewentualnych dalszych losów zamówienia.
 • e-sklep wezlygrzewcze.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta. Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie całego kraju Rzeczpospolitej Polskiej, a wszystkie zamówienia realizowane są wyłącznie na jego terenie.
 • Warunkiem dokonania zakupu w sklepie jest podanie poprawnych danych osobowych oraz właściwego adresu wysyłki.
 • Zamówienie zostaje zatwierdzone do realizacji w chwili otrzymania informacji z systemu sklepu (złożenie zamówienia przez Klienta oraz po dokonaniu opłaty) i wysłaniu potwierdzenia Klientowi drogą e-mail.
 • Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14: 00, w sobotę, niedzielę oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Przed realizacją mogą być potwierdzane telefonicznie lub mailowo przez obsługę e-sklep wezlygrzewcze.pl
 • Zamówienia towaru przyjmowane są 7 dni w tygodniu.
 • Wszelkie dodatkowe informację dostępne są pod adresem @: info@meibes.pl lub tel: 65 529 49 89 od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do czwartku oraz od 08:00 do 14:00 w piątki lub pod telefonem komórkowym +48 501 009 560 w tych samych godzinach.
 • Przedmioty, które są prezentowane na stronie e-sklep-u w formie zdjęć oraz innej formy wizualizacji oraz prezentacji przedmiotów mogą nie oddawać ich rzeczywistej wielkości oraz koloru mają jedynie charakter informacyjny.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Istnieje możliwość bezpośredniego odbioru zakupionego/zamówionego węzła w siedzibie firmy Meibes Sp. z o.o..
 2. Towary zamówione w sklepie e-sklep wezlygrzewcze.pl wysyłane są pod dowolnie wskazany adres  w Polsce podany drogą e-mail.
 3. Na termin dostawy składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.
 4. W przypadku kiedy nie ma zamówionego towaru w magazynie e-sklep wezlygrzewcze.pl niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o najszybszym możliwym terminie dostawy,
 5. W przypadku wyczerpania zapasów lub braku możliwości realizacji zamówienia Zamawiający zostanie o tym powiadomiony.
 6. Standardowo zamówiony towar wysyłamy jest do klienta w ciągu od 1 do 5 dni roboczych po zatwierdzeniu zamówienia do realizacji.
 7. W przypadku przekroczenia tego terminu poinformujemy Klienta o późniejszej wysyłce.
 8. e-sklep wezlygrzewcze.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.
 9. Na życzenia Klienta jest możliwość przesłania nr. listu przewozowego.
 10. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w odbieranej przesyłce należy sporządzić protokół uszkodzenia w obecności kuriera i odmówić przyjęcia towaru.

PŁATNOŚCI

W sklepie internetowym e-sklep wezlygrzewcze.pl za złożone zamówienie można dokonać płatności w następujący sposób:

 • przelewem na konto bankowe Bank Zachodni WBK S.A. BZWBK 1 O. w Lesznie, nr. 63 1090 1245 0000 0000 2400 9922 (w tytule przelewu należy podać swoje imię i nazwisko oraz numer zamówienia oraz nazwę produktu)
 • gotówką przy odbiorze osobistym
 • w systemie płatności dostępnym na chwilę zamówienia w e-sklepie wezlygrzewcze.pl

 

FAKTURY

 1. Fakturę lub potwierdzenie należy zachować na wypadek ewentualnych reklamacji.
 2. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączana jest faktura. Faktura VAT wystawiana jest po podaniu wszystkich danych potrzebnych do jej wystawienia.

 

ZWROTY I REKLAMACJE

Warunki reklamacji reguluje ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002r. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: – wad fabrycznych, – uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu – niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w odbieranej przesyłce należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera i odmówić przyjęcia towaru.

E-sklep wezlygrzewcze.pl nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwy wybór typu węzła przez Klienta i nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione na etapie montażu i eksploatacji (niezgodnej z warunkami użytkowania zawartymi w aktualnych na dzień zakupu materiałach). Oferta e-sklepu wezlygrzewcze.pl nie obejmuje montażu ani uruchomienia zakupionego węzła.

Ze względu na charakter produktu nie zalecamy wykonywania motażu przez osoby nie mające doświadczenia w pracy z instalacjami grzewczymi. Najlepiej zlecić montaż firmie instalacyjnej.

 Przesyłki zwrotne, spowodowane błędnymi dyspozycjami odnośnie do wielkości lub ilości, dozwolone są tylko wtedy, gdy wyraziliśmy zgodę na odesłanie. Zwrócony nam towar zostaje zapisany na dobro rachunku. Jeśli błąd dyspozycji wynika z naszej winy, to koszty ponoszone są przez nas, a w innym przypadku ponosi je kupujący.

GWARANCJA

Wszystkie produkty w e-sklepie wezlygrzewcze.pl objęte są rocznym okresem gwarancji od daty zakupu oraz dwuletnim okresem rękojmi.
Gwarancja obejmuje defekty wynikające z winy producenta.

Gwarancji nie podlegają:

 • naturalne zużycie,
 • uszkodzenia mechaniczne,
 • wszelkiego rodzaju zabrudzenia,
 • uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania węzła,
 • naturalne zużywanie się produktu,


W trakcie użytkowania i konserwacji należ przestrzegać określonych zasad, które pozwolą uniknąć uszkodzenia wyrobu oraz wydłużą okres używania i zachowania właściwych parametrów pracy węzła grzewczego. Wskazówki te przekazywane są Klientowi przy każdorazowym zakupie w postaci Instrukcji Obsługi.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela.

W przypadku reklamacji, do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup z własnym opisem wady produktu na jego odwrocie, z nagłówkiem REKLAMACJA oraz danymi kontaktowymi. e-sklep wezlygrzewcze.pl / Producent nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem.

 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku -  o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. Jest to możliwe tylko, jeśli produkt nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony i jest w oryginalnym stanie. Zwracany towar należy odesłać razem z dowodem zakupu i krótkim oświadczeniem zawierającym dane kupującego oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócona należna kwota. Pieniądze zostają zwrócone po otrzymaniu towaru przelewem na wskazane przez Klienta konto w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. E-sklep wezlygrzewcze.pl nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub na jego koszt, a także wysłanych bez uprzedniej konsultacji.

  Zwrot i Wymiana może być dokonana tylko wtedy, gdy towar nie był używany, zniszczony lub uszkodzony. Zwracany towar musi być ponadto czysty oraz być zaopatrzony we wszystkie metki i tabliczki informacyjne, dodatkowe akcesoria, jeśli są załączone do danego towaru.

 

KOSZTY TRANSPORTU

Transport gratis!

Towar zakupiony przez Klienta jest dostarczony za pomocą firmy kurierskiej. Koszt przesyłki węzła jest po stronie e-sklepu wezlygrzewcze.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystanie ze e-sklep wezlygrzewcze.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady działania e-sklepu wezlygrzewcze.pl
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. W razie wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy na adres: info@meibes.pl lub telefoniczny: 65 529 49 89 lub (+48) 501 009 560.
 5. Właściciel e-sklepu wezlygrzewcze.pl zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności powiadamiania użytkowników. Odwiedzający naszą witrynę użytkownik akceptuje aktualne postanowienia.

    

 


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Podatek 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Podano ceny brutto (z VAT)

Koszyk Do kasy